Våra mäklare Bli en del av oss Nyheter

Hur ska du ställa dig till dolda bud?

När intresset blir stort och det inte finns så många bostäder att välja emellan på marknaden så blir det lätt hetsigt. Många hem byter ägare genom s.k. underhandsförsäljning – där bostaden inte marknadsförs på den öppna marknaden, alternativt så försvinner den i väg före visning eller snabbt i budgivningen genom ett dolt bud – dvs ett bud villkorat med att ingen av de andra potentiella köparna får veta vilken nivå det är på.

Hur ska du tänka när du som säljare ska ta ställning till underhandsförsäljningar och dolda bud? Vi har frågat en av våra mest erfarna mäklare, Bahar Nabavi, om hur hon ser på saken.

 

Enligt Bahar så tar ju du som säljare självklart alltid en risk i en underhandsförsäljning. Även om allt känns bra och det är skönt att få det som efterfrågas eller lite mer, så har ju bostaden inte exponerats mot marknaden. Så du kommer aldrig få veta vilken nivå på köpeskilling du kunde fått om hela marknaden hade fått möjlighet att se den.

I vissa situationer passar dock självklart en underhandsförsäljning bäst. Om du till exempel vill sköta det diskret och inte vill skylta öppet med din försäljning.

När det gäller dolda bud så anser Bahar att de oftast är problematiska och skapar missnöje och otydlighet i affären. Både för spekulanter och för säljaren. Det gynnar heller inte säljaren, som går miste om att konkurrensutsätta buden – även om de ibland håller en bra nivå.

 

Jag rekommenderar nästan alltid mina säljaren att välja en öppen budgivning, för att få en transparent och trygg process, säger Bahar. Men är spekulanterna alltför passiva och det gått ett par dagar sedan visningen ägt rum, så brukar säljarna lyssna till ett dolt bud. Så vill du som köpare undvika att en bostad, som du är intresserad av, försvinner genom ett dolt bud, så gäller det att vara framåtlutad och aktiv i en budgivning och visa ditt intresse.